java - Hadoop错误"exec:/usr/lib/hadoop 0.20/bin/hadoop: not found"

  显示原文与译文双语对照的内容
82 5

在设置单个节点Hadoop集群 noll 时,我使用 micheal noll教程。

但是当我运行命令时


hadoop dfs -copyFromLocal/home/proton/Desktop/tmp/gutenberg/user/hduser/gutenberg

我收到错误:

/usr/bin/hadoop: 4: exec:/usr/lib/hadoop-0. 20/bin/hadoop: 未找到

任何人都可以提出这里错误的解决方案?

时间: 原作者:

86 4

如果 hadoop 命令存在于 /usr/lib/hadoop-0.20/bin/hadoop 处,则表示软链接 /usr/bin/hadoop 没有指向正确位置,并使 /usr/bin/hadoop 指向 hadoop 安装目录所在位置的位置。

原作者:
...